Op naar de begroting voor 2024

Euro money and calculator on table

Leudal haalt zich te veel hooi op de vork. Verbeter en realiseer eerst wat we al hebben besloten voordat er talloze nieuwe uitdagingen en projecten worden aangegaan.

Leudal begroot onnodig ruim

Business financial report on table. Financial development, Banking Account, Statistics

Te veel begroot. Onnodig begroot. Te weinig uitgegeven. Niet uitgegeven. En het resultaat is een overschot van 7 miljoen euro. In totaal heeft Leudal zo’n 20 miljoen euro in het spaarpotje.

Gemeentelijke financiën

calculator

Leudal heeft veel (te veel) spek op de ribben vanwege haar ruime begrotingen en onnodige lastenverhogingen.

Zomernota

Business People Analyzing Statistics Business Documents, Financial Concept

Het college heeft een Zomernota opgesteld als opmaat naar de begrotingsvergadering. Over de woorden zijn we het snel met elkaar eens. Hoe zorgen we voor resultaat?

Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2021

Male Speaker Standing In Front Of Microphones

Ga door op de goede weg en pas aan waar dat beter kan door een juiste prioritering en sturing.

Kadernota 2022 – 2025

calculator

Leudal is in staat om zowel incidentele als structurele risico’s op te vangen indien deze zich voordoen.

Stijgende gemeentebelastingen

calculator

Verschillende media berichten vandaag over de stijgende gemeentebelastingen. Zo stijgen de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting.

Richting de begroting 2021 – 2024

calculator

Tekorten in het sociaal domein gaan ten kosten van andere gemeentelijke taken.

Kadernota 2021 – 2024

calculator

De cijfers liegen er niet om. Structureel zorgen een aantal posten voor een negatief resultaat.

1e Raadsrapportage 2020

Finances and budgeting, businessman stacking coins

Uit de 1e raadsrapportage blijkt dat Leudal afstevent op een tekort van ruim 1,8 miljoen euro voor het jaar 2020.