Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2021

Male Speaker Standing In Front Of Microphones

Ga door op de goede weg en pas aan waar dat beter kan door een juiste prioritering en sturing.

Kadernota 2022 – 2025

calculator

Leudal is in staat om zowel incidentele als structurele risico’s op te vangen indien deze zich voordoen.

Stijgende gemeentebelastingen

calculator

Verschillende media berichten vandaag over de stijgende gemeentebelastingen. Zo stijgen de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting.

Richting de begroting 2021 – 2024

calculator

Tekorten in het sociaal domein gaan ten kosten van andere gemeentelijke taken.

Kadernota 2021 – 2024

calculator

De cijfers liegen er niet om. Structureel zorgen een aantal posten voor een negatief resultaat.

1e Raadsrapportage 2020

Finances and budgeting, businessman stacking coins

Uit de 1e raadsrapportage blijkt dat Leudal afstevent op een tekort van ruim 1,8 miljoen euro voor het jaar 2020.

Jaarrekening 2019

Business finance concept,Business people are analyzing the work and taking notes.

De jaarrekening 2019 sluit helaas met een tekort van €868.000,-. Er zijn twee duidelijke oorzaken aan te wijzen.