Basisschool in Buggenum

Happy schoolgirls learning together on a class at elementary school.

Ronduit Open vindt onderwijs belangrijk, of het gaat om Basisonderwijs, voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Onderwijs verdient onze aandacht. Als Ronduit Open zijn wij voorstander van basisscholen in onze dorpen, dus ook in Buggenum.

Toekomst middelbare scholen St. Ursula Heythuysen en Horn

Teenager school kids running in high school hallway

Ronduit Open heeft het college bevraagd over de te bespreken alternatieven voor de toekomst van de middelbare scholen van St. Ursula in Heythuysen en Horn.

Fusieschool Haler Hunsel Ittervoort Neeritter

Teacher addressing pupils in an elementary school lesson

Ronduit Open heeft van meet af aan het belang benadrukt dat alle betrokkenen bij een ingrijpend besluit inspraak moeten kunnen hebben. Het was fout dat ouders slechts indirect in het proces zijn betrokken en verder aan de zijlijn stonden.