Toekomst middelbare scholen St. Ursula Heythuysen en Horn

Binnenkort zal de gemeenteraad beslissen over de toekomst van de middelbare scholen van St. Ursula in Heythuysen en Horn. Besloten zal worden of en hoe de twee locaties zullen fuseren. Ter voorbereiding hierop heeft Ronduit Open het college enkele vragen gesteld.

Zo wordt nu gesteld dat in de huidige gebouwen de onderwijskundige vernieuwingen niet kunnen worden uitgevoerd, en dat het klassikaal lesgeven op termijn tot het verleden gaat behoren. Ronduit Open vraagt zich af hoe men dit vertaald ziet naar een gebouw en wat de SOML tot op heden heeft gedaan om de onderwijskundige vernieuwingen uit te voeren.

Aangezien nieuwbouw een van de opties is moet duidelijk zijn of er buiten het onderwijs nog andere ontwikkelingen kunnen worden meegenomen waardoor een eventuele nieuwbouw verdedigbaar is en uiteindelijk in ongeveer hetzelfde kader kan passen zoals we gebruiken bij de accommodaties, namelijk het structureel verlagen van de kosten. Wanneer er gekozen zou worden voor nieuwbouw zal er ook nagedacht moeten zijn over de eventuele herbestemming van de vrijkomende gebouwen. Hierbij verwijzen we naar andere gebouwen in gemeentelijk eigendom waar nog geen nieuwe bestemming voor is, zoals het gebouw aan de Ortolaan in Heythuysen. Voorkomen moet worden dat Leudal nog meer locaties met ongewisse bestemmingen in bezit heeft.

Hoe kijkt het college verder aan tegen een samenvoeging van beide scholen op de locatie in Horn? Een grondige verbouwing van het oude gedeelte moet toch ook tot die mogelijkheden behoren, ook gezien het feit dat het nieuwere gedeelte op de locatie Horn momenteel niet meer wordt gebruikt. Dit is vreemd, zeker ook omdat gesteld wordt dat het totale gebouw niet meer voldoet. De investering destijds in dit gedeelte heeft zijn afschrijvingstermijn bij lange na nog niet gehaald.

De huidige voorspelde demografische ontwikkelingen geven een onzeker beeld voor de toekomst, wat een miljoeneninvestering bij nieuwbouw niet gerechtvaardigd. Ronduit Open vindt dat de financiële vergelijking van de vier alternatieven is opgesteld vanuit het belang en het perspectief van St. Ursula, maar niet vanuit gemeentelijk belang, terwijl wij als gemeente de beurs moeten trekken. Wat is het complete overzicht van aannames en uitgangspunten waarmee is gerekend? Ronduit Open vraagt het college dan ook om een complete en realistische financiële vergelijking waarin ook de sloopkosten van de huidige locaties zijn meegenomen.