Geen woningbouw in voormalige huishoudschool Heythuysen

Senior couple with tablet at home

Het college van Leudal blokkeert de realisatie van seniorenwoningen aan de Graaf van Loonlaan te Heythuysen. Zij gaat plannen uitwerken om er een zorgboulevard te realiseren. Ronduit Open had veel liever gezien dat de door de omwonenden en de seniorenvereniging ontwikkelde plannen voor woningen waren uitgevoerd.

Brandweerkazerne Heythuysen Roggel

partial view of firefighters brigade and fire truck on street

De geheimhouding rond de vestiging van een gezamenlijke brandweerkazerne Heythuysen en Roggel staat haaks op de openheid die voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Woonwagens Molenzicht

Er moet geleerd worden van de ervaringen om de slepende problemen definitief op te lossen.

Nieuwbouw of verbouw St. Ursula

Teenager school kids running in high school hallway

De gemeenteraad moet een fair en volledig overzicht hebben van de consequenties alvorens een besluit wordt genomen over de locatiekeuze.

Verkeersveiligheid centrum Heythuysen

Shop owner hanging open sign

Het college laat weten dat er nu een schetsontwerp ligt voor de straten Dorpstraat, Stationsstraat en Kloosterstraat.

Toekomst middelbare scholen St. Ursula Heythuysen en Horn

Teenager school kids running in high school hallway

Ronduit Open heeft het college bevraagd over de te bespreken alternatieven voor de toekomst van de middelbare scholen van St. Ursula in Heythuysen en Horn.