Verkeersveiligheid centrum Heythuysen

De verkeersveiligheid in het centrum van Heythuysen kenmerkte zich lang tot een hoge verkeersintensiteit en mate van wildparkeren. Er heerst(e) een gebrek aan verkeersveiligheid. Overleggen tussen gemeente en vertegenwoordigers van de bedrijveninvesteringszone vonden sporadisch plaats.

Inmiddels zit er meer schot in de zaak. Het college laat weten dat er als vervolg op het onderzoek naar de verkeersveiligheid er nu een schetsontwerp ligt voor de straten Dorpstraat, Stationsstraat en een klein gedeelte van de Kloosterstraat. Het schetsontwerp is de uitwerking van de aanbevelingen uit het onderzoek en spitst zich toe op de maatregelen op korte termijn. Een en ander past binnen de knelpuntgerichte aanpak van het centrum.

Dorpsraad, buurtpreventiecoördinatoren en Stichting BIZ Centrummanagement Heythuysen zijn betrokken bij het eerste concept. Gedurende het proces is er ook voor gekozen om de plannen te bespreken met de Seniorenvereniging Heythuysen en de werkgroep dementievriendelijk Leudal. Ook werd er separaat onderzoek gedaan naar de evenementen. Deze gesprekken hebben geleid tot een aangepast schetsontwerp waarbij ook aandacht is voor de bestaande parkeerterreinen.

Wanneer de coronamaatregelen het toestaan zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor onder andere de buurtbewoners. Na deze bijeenkomst wordt het schetsontwerp omgezet in een definitief ontwerp.