Bezuinigingen jeugdzorg

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 – 2023 is er een bezuinigingstaakstelling voor de jeugdzorg opgenomen van €550.000,-. Vanuit het college zijn hiervoor besparingsvoorstellen gedaan, welke kunnen worden aangevuld door de gemeenteraad. 

Zo is voor de inkoop 2022 gewerkt met budgetplafonds en wordt er met minder aanbieders gewerkt. Ook wordt er een taakstelling voor de huidige 5 grootste aanbieders van Leudal opgelegd van 10% van hun omzet in Leudal.
Ondanks de inspanningen van het college met alle besparingsvoorstellen zal er in 2020 geen besparing van €550.000,- gerealiseerd worden. Voor de lange termijn zou dit ruimschoots gehaald moeten kunnen worden. Meermaals is vanuit het college aangegeven dat het gezien de afspraken en contracten die in het verleden gemaakt zijn, niet of tot in beperkte mate mogelijk is om besparingen te realiseren. De mogelijkheden om te besparen in 2020 zijn dus minimaal.

Het is nu van belang dat de raadsleden geen eenzijdige rol en positie gaan innemen van opmerkingen maken over en kritiek te geven op hetgeen aangegeven wordt. Dit is ‘gemakkelijk’ en niet correct. Een actieve betrokkenheid door zelf ook met maatregelen te komen of minimaal reële en realistische zoekrichtingen aan te geven, in plaats van de bekende spierballentaal vanaf de zijlijn, mag verwacht worden van een gemeenteraad die zichzelf serieus neemt. Enige nuance, redelijkheid, realisme en mogelijk zelfs begrip voor de omstandigheden is op zijn plaats, voordat er met betrekking tot de jeugdzorg weer stramme bezuinigingsretoriek ingebracht wordt.