Financieel evenwicht binnen het sociaal domein

Young people putting their hands together.

Over de realisering van de financiële doelstellingen in het sociaal domein met behoud van passende zorg.

Bezuinigingen jeugdzorg

Young people putting their hands together.

Vanuit het college zijn hiervoor besparingsvoorstellen gedaan, welke kunnen worden aangevuld door de gemeenteraad.

Overeenstemming over afspraken jeugdzorg

Young people putting their hands together.

De colleges van gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben alsnog overeenstemming bereikt over de financiering van de jeugdzorg