Bezuinigingen jeugdzorg

Young people putting their hands together.

Vanuit het college zijn hiervoor besparingsvoorstellen gedaan, welke kunnen worden aangevuld door de gemeenteraad.