Ronduit Open tijdens coronaperiode

Beste fractieleden en bestuur,

Het Coronavirus heeft onze samenleving stevig in zijn greep. De ene na de andere maatregel wordt aangekondigd om de controle op verspreiding van het virus te krijgen. Deze maatregelen hebben ook impact op de gemeentelijke politiek en de politieke activiteiten van Ronduit Open. Zo zijn alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni. Dat betekent voor dit moment dat de voor 20 april geplande algemene ledenvergadering naar een tijdstip in het najaar verplaatst wordt. Bijeenkomsten van bestuur zullen we per video doen.

Naar verwachting zullen er ook leden en/of hun dierbaren zijn die persoonlijk getroffen zijn door het virus. Die wens ik veel sterkte en beterschap toe met de hoop zat ze voorspoedig mogen herstellen en snel weer helemaal gezond zijn. Let goed op jezelf en op je dierbaren. Iedereen sterkte in deze surrealistisch overkomende situatie.

Blijf thuis, blijf veilig. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Namens het bestuur van Ronduit Open,

René Strijbosch
Voorzitter