Word politiek actief bij Ronduit Open

Word politiek actief bij uw lokale politieke partij Ronduit Open!

Ronduit Open tijdens coronaperiode

Virus background illustration

Voorzitter René Strijbosch over de impact van het coronavirus op de activiteiten van Ronduit Open.

Algemene Beschouwingen Ronduit Open 2019

Male Speaker Standing In Front Of Microphones

Ronduit Open heeft haar dank uitgesproken aan iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze gemeente en de opstelling van deze programmabegroting.