Word politiek actief bij Ronduit Open

Wil jij actief worden in de lokale politiek? Word dan lid van jouw lokale politieke partij Ronduit Open. Je kunt meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente, haar burgers en organisaties. Meesturen welke kant de gemeente opgaat. Je vertegenwoordigt burgers van onze gemeente en hebt daarbij contact met een grote verscheidenheid aan mensen, organisaties en bedrijven. Dit alles kan door als lid de fractievergaderingen bij te wonen of bijvoorbeeld namens Ronduit Open lid te worden van de commissie Sociaal, Fysiek of Bestuur & Middelen. 

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door namens Ronduit Open hieraan mee te doen wordt het ook nog mogelijk dat je het bovenstaande als gemeenteraadslid kunt uitvoeren. Geïnteresseerd? Word dan lid van Ronduit Open en / of neem contact op met de voorzitter van de kandidatencommissie Berry Hermans via b.hermans@leudal.nl.