Omgevingsdialoog

Vanavond wordt er in de gemeenteraad gesproken over de procedure rondom de omgevingsvergunningen voor zonneweides. Landelijk is voorgeschreven dat er bij plannen op planologisch terrein een omgevingsdialoog gevoerd moet worden. Dit houdt in dat diegene die een vergunning aanvraagt verplicht is om dit te overleggen met de omgeving. Dat is een prima zaak omdat zo kan worden voorkomen dat burgers pas op een laat tijdstip worden verrast door initiatieven in de omgeving.

Natuurlijk heeft een omgevingsdialoog pas zin wanneer door de initiatiefnemer volledige en ware gegevens worden verstrekt en dat alle betrokkenen voor het overleg worden uitgenodigd. De praktijk in Leudal toont aan dat de omgevingsdialoog vaak uiterst gebrekkig is. Recente voorbeelden zijn de plannen voor de aanleg van zonneweiden in Neer en een door Landgoed Leudal aangevraagde vergunning. Eerder deed dat probleem zich voor bij een plan voor een zorgvoorziening in Horn.

Dat lijstje kan met tal van andere voorbeelden worden aangevuld waarbij burgers zich hebben gemeld met klachten over de wijze waarop een omgevingsdialoog in de praktijk wordt uitgevoerd. De initiatiefnemer meldt aan de gemeente dat er is voldaan aan de omgevingsdialoog terwijl vanuit het gemeentehuis weinig of niet wordt doorgevraagd over hoe die omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden. Hiervoor is meermaals aandacht gevraagd, maar ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen houden de klachten aan.

Weliswaar zijn er regels opgesteld over de wijze waarop de omgevingsdialoog moet worden gevoerd, maar de praktijk toont aan dat daar regelmatig weinig van terechtkomt. Te makkelijk wordt dan vanuit het gemeentehuis gewezen op de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer c.q. aanvrager. En afstandelijke houding dus. Ronduit Open heeft het college verzocht om er strikter op toe te zien dat het overleg met de omwonenden op een correcte wijze wordt gevoerd en geen rapportages te accepteren die in een of meer opzichten gebrekkig zijn of zelfs een onjuist beeld schetsen.