Omgevingswet en participatie

In het participatiebeleid wordt bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteiten (BOPA) de verplichting bij initiatiefnemers gelegd om aan participatie te doen. Ronduit Open vroeg aandacht voor het draagvlak van omwonenden en de vorm en toetsing van het participatieproces.

Omgevingsdialoog

Business meeting

De omgevingsdialoog is bedoeld om te voorkomen dat burgers pas op een laat tijdstip worden verrast door initiatieven in de omgeving.