Ronduit Open in oppositie

Na zes jaar in de coalitie in Leudal heeft verkenner Michel Graef aan Ronduit Open laten weten dat er voor Ronduit Open geen plek meer is in de nieuw te vormen coalitie. Dat bericht kwam onverwacht omdat we na de verkiezingen twee gesprekken met Samen Verder hebben gehad waarin we over en weer gesproken hebben over onze overeenkomsten en tegenstellingen. En na twee gesprekken hadden wij het idee dat we in het vervolgtraject echt de inhoud in konden gaan. Helaas zijn we tot die inhoud nooit gekomen en hebben we het moeten doen met de mededeling dat de voorkeur uitgaat naar de twee landelijke partijen: D66 en CDA.

Dat hebben we verder te accepteren en dat doen we uiteraard ook. We maken ons wel grote zorgen over de continuïteit op enkele wezenlijk dossiers in Leudal. Dossiers waar we nog maar kort echte stappen in hadden gezet. Denk aan de mandatering van bevoegdheden en de aansturing door het college bij besluiten. Daar hoorde ook het net gestarte traject bij “goed en tijdig antwoorden”, dat na lange gesprekken eindelijk van start ging en een einde moest maken aan de cultuur dat burgers niet naar behoren te woord worden gestaan. Natuurlijk geven we iedereen het voordeel van de twijfel maar tijd om ervaring op te doen in veel dossiers is er niet. We roepen de partijen wel op om zorg te dragen voor ervaren en daadkrachtige bestuurders en niet zoals blijkens het bericht van Graef dat eerst de wethouders worden aangesteld en dan wordt gekeken welke kwaliteiten ze hebben. Ook blijven we pleiten zoals ook door andere partijen is beloofd in de verkiezingsprogramma’s vóór openheid zodat problemen ook daadwerkelijk worden benoemd en aangepakt.

Wij zullen onze rol oppakken vanuit de oppositie. Dat zal weer even wennen zijn maar in het belang van Leudal blijven we ook vanuit die rol benoemen wat nodig is en het college kritisch volgen. Want dat was nodig, dat is nodig en dat blijft nodig of we nu wel of niet in een coalitie zitten.