Fusielocatie voetbalclubs Ell Hunsel Grathem Kelpen-Oler

Na een jarenlange voorbereiding, waarbij de fuserende verenigingen een groot compliment verdienen voor hun toewijding, daadkracht en geduld, staan wij voor de beslissing om in te stemmen met het investeringskrediet. Ronduit Open is hiermee akkoord gegaan. Alles past namelijk binnen het door ons als gemeenteraad vastgestelde beleid dat nieuwe accommodaties leiden tot het afstoten of sluiten van de bestaande. 

Fusies die ontstaan van onderop daar willen wij ruimhartig aan meewerken. Wanneer dit alles er voor zorgt dat er financieel een voordeel voor de gemeente in het verschiet ligt, eventueel nu en zeker op de lange termijn, dan kunnen wij daar geen bezwaren tegen hebben.

Financieel zit het voorstel ook goed in elkaar, het investeringskrediet is uit de eigen middelen gehaald, zonder de eventuele opbrengsten van de oude locaties mee te tellen. Dit vinden wij een goede prestatie, en willen daar ook onze waardering voor uitspreken. Wel heeft Ronduit Open nog aandacht gevraagd voor het maken van goede afspraken met omwonenden, onder andere over de activiteiten die zullen plaatsvinden op de locatie, en het waarborgen van de privacy van omwonenden.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin