Fusieschool Haler Haler Ittervoort en Neeritter

Eind 2019 spraken we als Ronduit Open nogmaals uit dat het voor dit soort projecten van belang is dat er een breed draagvlak bestaat onder de (ouders van de) toekomstige gebruikers van de nieuwe fusieschool. Een slecht en niet onderbouwd advies lag ten grondslag aan de keuze voor Hunsel. Een groot gebrek aan draagvlak was toen ook al bekend.

Gelukkig keerde een meerderheid van deze gemeenteraad eind 2019 ten halve in plaats van ten hele te dwalen. Een draagvlak onderzoek en een zoektocht naar een nieuwe locatie aan de rand van de kern Ittervoort heeft geleid tot het voorliggend voorstel om als nieuwe locatie
voor de fusieschool Hunsel, Haler, Ittervoort en Neeritter het Heijerveld aan te wijzen. Deze locatie heeft financieel gezien ook voordelen voor de gemeente. Procesmatig is er natuurlijk het een en ander aan te merken op het verloop van het proces. Daar moet lering uit worden getrokken. Het resultaat mag er in ieder geval zijn, namelijk een breed draagvlak onder de betrokkenen.

Ronduit Open heeft ingestemd met de bouw van de nieuwe fusieschool op de locatie Heijerveld te Ittervoort. Richting de bouw van de nieuwe school vindt Ronduit Open het van belang dat er veel aandacht is voor de verkeersveiligheid richting en rondom het terrein. Ook hebben wij aangegeven dat er op basis van realistische aantallen gebouwd gaat worden en dat er plannen komen voor de vrijkomende oude basisscholen in Hunsel, Ittervoort en Neeritter.