Nieuwsbrief Ronduit Open 2023 - 1

Ronduit Open is met overtuiging actief in de lokale politiek van de gemeente Leudal. Wij vinden het belangrijk om dicht bij de inwoners te staan en politiek te bedrijven vanuit de basis. Wij staan tussen de mensen en willen luisteren naar en praten met de mensen in de zestien kernen van Leudal. We willen de politiek toegankelijk maken. Daarom besteden we veel tijd aan ombudswerk. Wij doen dat zonder gebonden te zijn aan welke landelijke partij dan ook. Wij zijn onafhankelijk en kunnen vrijuit spreken in het belang van onze gemeente en haar inwoners. Wanneer zaken niet goed lopen, dan benoemen we dit en doen we voorstellen voor verbetering. 

Het hele programma van Ronduit Open kunt u hier lezen. Wilt u contact met Ronduit Open? Mail naar fractieronduitopen@leudal.nl of fractievoorzitter Stan Backus via s.backus@leudal.nl. Ronduit Open is in de raad van Leudal de grootste oppositie partij met 6 zetels. Wilt u meer weten over wie wij zijn en wat ons inspireert klik dan hier.

In maart 2022 waren weer verkiezingen voor de raad van Leudal. We werden door de kiezer beloond met weer meer stemmen dan in 2018 maar D66, Samen Verder en het CDA wilden ons niet in een coalitie. Daarmee kwam er een einde aan het wethouderschap van Mart Janssen en Stan Backus. Vanaf de vorming van de nieuwe coalitie vervult Ronduit Open de rol van oppositie. En dat doen we kritisch, meedenkend en luisterend naar de burger. In deze nieuwsbrief zetten we een aantal zaken op een rijtje. Op onze website kunt u altijd alle berichten lezen.

Wat hebben we allemaal gedaan?

Om een goed inzicht te krijgen in waar we voor staan kunt u ons verkiezingsprogramma lezen maar ook onze inbreng bij de begroting (de Algemene beschouwingen) geeft u een goed beeld waar we voor staan. In de Algemene Beschouwingen hebben we aandacht gevraagd voor de volgende zaken:

  1. Woningbouw. Het college heeft veel woningen beloofd maar daar komen ze na twee maanden al van terug. Het college gaat nu alleen nog maar plannen opstellen. Als er niet gebouwd wordt is dat jammer volgens CDA, Samen Verder en D66. Wij denken dat het anders moet en hebben voorgesteld om veel actiever werk te maken van het realiseren van woningen voor alle inwoners en in alle kernen. Zeker voor ouderen, starters en mensen die willen huren.
  2. Regels. Besturen is meer dan regels uitvoeren. Een grote zorg van Ronduit Open is de enorme regelzucht die wij zien bij dit college. Elk detail moet worden vastgelegd in een regel. Eerst onderzoek. Dan beleid. Dan nog meer regels en onze burgers, bedrijven en verenigingen wachten, en wachten en wachten. Wij vinden dat zaken veel slimmer en sneller opgepakt moeten worden door duidelijke keuzes te maken.
  3. Volksvertegenwoordiger. Bijna alle andere fracties in de raad vinden dat wij teveel naar de burgers luisteren. Dat wij te vaak opkomen voor de belangen van de burgers. Dat wij meer vertrouwen moeten hebben in het college. Wel. Wij vinden dat we er zijn voor de burgers en dat als die bij ons aankloppen, we hun verhaal willen aanhoren en als we vinden dat zaken niet goed gaan dat we aan de bel trekken. Dat doen we door vragen te stellen, door het bespreekbaar te maken en met voorstellen te komen om die problemen aan te pakken. Dat heeft niets met vertrouwen te make maar met onze opvatting hoe je je rol als volksvertegenwoordiger in moet vullen. Wij zijn er voor de burgers van Leudal.

En dan zijn er nog enkele inhoudelijke zaken waar we ons de afgelopen periode intensief mee hebben beziggehouden. Alle nieuwsberichten zijn hier te lezen. 

Zevenellen

Het rommelt op het bedrijventerrein Zevenellen. Zelfs het programma Zembla kwam kijken en stelde vast dat er veel niet deugde. Ook de inwoners van Buggenum maken zich terecht grote zorgen over alle grootse en mogelijk hinder veroorzakende activiteiten. Zowel op het terrein als in de omgeving (stank, geluid en verkeer). Wij zijn niet tegen een BIOBASED bedrijventerrein maar willen heldere normen over wat wel mag en wat niet. En ook willen we dat die normen (geluid en geur) gemeten worden en dat als die worden overtreden dat er wordt gehandhaafd. Tot nu toe vinden onze zorgen weinig gehoor bij de coalitie. Die lijken de ogen te sluiten en zijn nauwelijks meet denken in het stellen van regels en die ook te handhaven.

Armoede in Leudal

Veel burgers hebben het momenteel zwaar. Zeker mensen met een lager inkomen. Wij hebben veel concrete voorstellen ingediend om deze mensen, onze inwoners, tegemoet te komen. Maar telkens stuiten we op onwil bij de coalitie. Die willen wachten, wachten en wachten. En al die tijd laten ze de mensen die het nodig hebben letterlijk in de kou zitten.

Belastingen

Bij de begrotingsbehandeling in november 2022 bleek maar weer eens dat we in Leudal veel geld over houden. Ondanks dat we ruim in de middelen zitten vindt de zittende coalitie van CDA, D66 en Samen Verder het zonder enige noodzaak nodig om de belastingen continue te verhogen. Reden? “Als burgers nu al meer belasting gaan betalen kunnen ze daar vast aan wennen.” Wij vinden dat grote onzin. De belasting moet je pas verhogen als je zelf hebt bezuinigd en er een aantoonbaar tekort is. Dat is in Leudal niet aan de orde vandaar dat we ons blijven inzetten voor lage belastingen.

Meedoen!

De Olympische gedachte is: Meedoen is belangrijker dan winnen. In de politiek is het steeds lastiger om enthousiaste mensen te vinden die mee willen doen. Maar al je echt iets wil veranderen dan kan dat vaak alleen door ook mee te doen. Laat je stem horen. Doe mee aan de discussie. Deel je zorgen. Kom met voorstellen. Kortom: Doe mee! Voor iedereen die iets wil bijdragen is er een plek. Of je nu een uurtje per week of 5 uur per week de tijd hebt, je kunt altijd iets bijdragen. Het maakt niet uit welke opleiding je hebt gedaan of welk werk je doet. Iedereen kan het! Heb je interesse of wil je meer weten meld je dan bij Ronduit Open bij fractievoorzitter Stan Backus via s.backus@leudal.nl.