Nieuwsbrief Ronduit Open 2023 – 1​

Young male florist working in flower shop

In deze nieuwsbrief zetten we een aantal zaken op een rijtje. Op onze website kunt u altijd alle berichten lezen.

Ontwikkelingen Zevenellen

Provincie Limburg heeft geoordeeld dat er geen milieueffectrapportage nodig is voor de vestiging van het bedrijf RWE op Zevenellen.

Ontwikkelingen Zevenellen

Er zijn eerder stevige uitspraken en toezeggingen gedaan door het college en de gemeenteraad aan de burgers in de omgeving van Zevenellen om te voorkomen dat er sprake zal zijn van overlast.

Voorkomen overlast nieuwe bedrijven Zevenellen

Onderzocht wordt of een permanent meetpunt kan bijdragen aan het voorkomen van overlast.

Omgevingsvergunning mestfabriek Zevenellen

De oplossing van het mestoverschot mag niet ten koste gaan van de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van Buggenum en Haelen.