Voorkomen overlast nieuwe bedrijven Zevenellen

Onderzocht wordt of een permanent meetpunt kan bijdragen aan het voorkomen van overlast.

Omgevingsvergunning mestfabriek Zevenellen

De oplossing van het mestoverschot mag niet ten koste gaan van de woon- en leefkwaliteit van de inwoners van Buggenum en Haelen.