Openstellingsronde duurzame energie

Inmiddels stromen de zienswijzen binnen naar aanleiding van de eerste ‘openstellingsronde duurzame energie’. Ronduit Open heeft richting het college gebruik gemaakt van de gelegenheid om bedenkingen in te brengen. Die hebben te maken met de prioriteitsvolgorde die we in de gemeenteraad hebben bepleit en die ook tot uitdrukking is gebracht in het door de gemeenteraad genomen besluit.

De inhoud van de zienswijzen ondersteunt onze opvatting dat we op de verkeerde weg zijn door zo omvangrijk te kiezen voor grootschalige zonneweides. We hebben ook aanmerkingen met betrekking tot de gevolgde procedure, in het bijzonder waar die een tijdige en volledige informatieverstrekking aan burgers betreft. Direct betrokkenen zijn niet uitgenodigd en afgewezen plannen worden nu door de indieners daarvan opnieuw ter beoordeling voorgelegd. Al deze zienswijzen dienen nu weer behandeld te worden, wat een boel tijd en frustratie gaat opleveren.

Ook gaat gebeuren, waarvoor wij al eerder gewaarschuwd hebben, “waarom de buurman wel en ik niet”!? De afgewezenen gaan nu weer het gesprek aan met omwonende om ’te redden wat er te redden valt’. In de commissie fysiek heeft Ronduit Open al een opmerking geplaatst over de gekozen locatie. Dat werd afgedaan met “jullie als gemeenteraad hebben daartoe besloten”. De gemeenteraad heeft inderdaad akkoord gegeven aan de energietransitie die daar op dat moment behandeld werd, maar daar wordt nu een uitwerking aan gegeven waar we ons als Ronduit Open niet in kunnen vinden. Op vragen hierover is geantwoord dat de gemeenteraad ervan op de hoogte was dat de kaart nog in concept was en dat deze ‘bijgeschaafd’ moest worden.

Ook is er in de gemeenteraad, in ieder geval door Ronduit Open, een duidelijk signaal afgegeven dat we conform de wensen en eisen van de Provincie Limburg dienen te handelen. Een ervan is dat we eerst gaan kijken naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op daken, privé- of bedrijfsterreinen. Met dit laatste is helaas niets gedaan. Er is gekozen voor de meest simpele en daarmee ook slechtste optie, namelijk het opofferen van landbouwgronden voor zonneweides. Daags voor de commissie Fysiek is er een briefje uitgegaan met de mededeling dat er een ‘potje’ beschikbaar is om onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van het verduurzamen van de huidige panden in Leudal. Een onderdeel daarvan is het plaatsen van eventuele zonnepanelen op daken. Dit laatste komt bij ons over als “zie je wel we doen er alles aan”. Echter, dit komt als mosterd na de maaltijd.

Ronduit Open heeft het college gevraagd om de huidige plannen in de ijskast te zetten en om een locatie te kiezen waar een ieder vrede mee heeft. Laat duidelijk zijn dat Ronduit Open niet tegen zonneweides is, al hebben wij wel onze bedenkingen. Zonneweides dienen in goed overleg met de buurt en alle betrokkenen gerealiseerd te worden. Aan dit laatste is, gezien de vele ingebrachte zienswijzen, zeer zeker niet voldaan.