Uitvoeringsproces beleidskader duurzame energie

Solar panel on blue sky background

De uitvoering van het beleidskader duurzame energie heeft tot veel en indringende reacties geleid.

Openstellingsronde duurzame energie

Solar panel on blue sky background

De vele ingebrachte zienswijzen getuigen niet van goed overleg met buurt en betrokkenen.

Beleidskader duurzame energie

Solar panel on blue sky background

Ronduit Open vindt de energieopgave van groot belang, maar we moeten ook realistisch zijn.

Duurzame energie in Leudal

Solar panel on blue sky background

Ronduit Open heeft het college vragen gesteld over het grote aantal van aanvragen, met zienswijzen, over het beleidskader voor duurzame energie.