Duurzame energie in Leudal

Ronduit Open heeft het college vragen gesteld over het grote aantal van aanvragen, met zienswijzen, over het ontwerp paraplubestemmingsplan duurzame energie inclusief het conceptbeleidskader voor duurzame energie.

Het is van belang dat Leudal zich sterk opstelt in deze ontwikkeling. Een helder en duidelijk standpunt moet gevormd gaan worden om juridische gevechten te voorkomen. Ook wil Ronduit Open meer informatie over de manier waarop het energietransport geregeld gaat worden. De aangewezen gebieden beschikken niet over gemakkelijke aansluitmogelijkheden op het energienet. Het lijkt Ronduit Open niet wenselijk dat straks de hele gemeente op de schop gaat om 10kV kabels te leggen om alle gebieden aan te sluiten op het energienet.

De energie transitie is mooi en noodzakelijk, echter niet ten koste van alles. Het college stelt dit ook. “De Energiekansenkaart in combinatie met de Ontwikkelmatrix en Ontwerpprincipes en het beleidskader geven sturing aan waar de energieopgave het meest passend kan worden gerealiseerd. Door daarbovenop te werken met openstellingsrondes waarbij initiatieven tegen elkaar afgewogen kunnen worden, wordt bereikt dat de beste plannen op de meest geschikte plek kunnen worden gerealiseerd. Wij bouwen zo aan een landschappelijk wenselijke structuur, waarbij de energietransitie zichtbaar is, maar niet conflicteert met andere belangen in of kwaliteiten van het buitengebied.”