Toekomstig aantal arbeidsmigranten

De gemeenteraad besprak begin februari een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarbij leek sprake van een aantal van ruim 4000 arbeidsmigranten die nodig zouden zijn voor bedrijven in Leudal. Ronduit Open vond dit aantal toen reeds erg onwaarschijnlijk.

Nieuwe technieken

Nieuwe informatie over de inzet van nieuwe technologieën die de inzet van seizoenarbeiders kan vervangen versterkt deze onwaarschijnlijkheid. Denk hierbij aan (semi-)automatische oogstmachines en -robots voor asperges, paprika’s, bessen, sla, en andere groeten.

Huisvesting

Dit is relevant omdat de huisvesting kan betekenen dat er sprake is van min of meer permanente woonvoorzieningen die niet van de ene op de andere dag zullen verdwijnen wanneer de behoefte eraan afneemt. Vanuit het college hebben we inmiddels begrepen dat “uit het economisch profiel van Leudal volgt dat er de komende jaren behoefte is aan circa 4.200 werknemers in Leudal, zijnde 3.800 personen die uit het arbeidsproces stromen en 400 uitbreidingsvraag. Gesteld is dat zonder de hulp van internationale werknemers die doelstelling niet haalbaar is. We gaan er echter van uit dat het overgrote deel van de vraag naar arbeidskrachten juist opgevuld wordt inwoners van Leudal en omgeving.”

Centrumgemeente voor arbeidsmigranten?

“Doel van het beleid is omschreven als: “het vitaal houden van de Leudalse economie in goede balans met de leefbaarheid in onze kernen en ons buitengebied”. Het uitgangspunt is dus de behoefte in Leudal en zeker niet om een centrumgemeente voor de opvang van internationale werknemer te worden.” Mocht er sprake zijn van een grootschalige uitbreiding van arbeidsmigranten dan zal dit eerst in een raadsvergadering worden besproken. Dit is een goede zaak. Ronduit Open wil de regie bij het aanpassen van bestemmingsplannen bij de raad houden met betrekking tot het goedkeuren van plannen voor de huisvesting van grotere groepen arbeidsmigranten. Op deze manier willen we niet alle goedkeuringen bij het college neerleggen waar wellicht bezwaren vanuit de omgeving te makkelijk opzij geschoven worden.