Campagne verkeersveiligheid

De gemeente Leudal start met een campagne rondom verkeersveiligheid om de inwoners van onze gemeente bewust te maken van hun eigen gedrag. Vanwege het te hard rijden, het niet geven van voorrang, de onzichtbaarheid van fietsers en voetgangers en het gebruik van de mobiele telefoon lijkt enkel de weginrichting niet meer voldoende.

Ronduit Open onderschrijft deze campagne van harte. Leudal zal landelijke campagnes als de BOB-campagne steunen en een actieve bijdrage leveren aan verkeerseducatie op scholen. De campagne zal onder uw aandacht worden gebracht door middel van sociale media, bushokjesreclame, posters, filmpjes, etc. 

De ervaringen en beleving van burgers over de verkeersveiligheid in hun buurt moet meer gewicht krijgen. Dat betekent dat de gemeente zich niet moet beperken door situaties enkel van achter het bureau te benaderen. Burgers beschikken over nuttige ervaringskennis waarmee rekening moet worden gehouden. De basis, namelijk de inrichting van de wegen, blijft van groot belang. De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Heldenseweg in Neer, de herinrichting van Dorpstraat/Stationstraat Baexem en de verbetering van het landbouwnetwerk zijn al mooie mijlpalen. Verder staat Ronduit Open voor het vrijhouden van voetpaden rondom winkels, grasbeton en fietssuggestiestroken in het buitengebied en grote aandacht voor de weginrichting rond grote projecten zoals de nieuwe basisschool HHIN en de nieuwe accommodatie van de voetbalclubs HEG.