Huisvesting arbeidsmigranten op Landgoed Leudal

Het college gaat in hoger beroep in een handhavingszaak over de huisvesting van arbeidsmigranten bij Landgoed Leudal.

Toekomstig aantal arbeidsmigranten

Harvested crops in greenhouse

De gemeenteraad besprak onlangs een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten waarbij sprake was van een toekomstig aantal van ruim 4000 arbeidsmigranten.

Huisvesting arbeidsmigranten

Farmer checking cucumber in a greenhouse

Om de te verwachte problematiek van tijdelijke internationale arbeidskrachten op te lossen is het van belang dat er helder beleid wordt geformuleerd zonder allerlei afwijkingen en uitzonderingen.