Zonneweides in Leudal

Solar panel on blue sky background

Er is voor de initiatieven in het buitengebied van Neer een ingrijpend gewijzigd voorstel nodig dat onderwerp moet worden van een nieuw communicatietraject.

Openstellingsronde duurzame energie

Solar panel on blue sky background

De vele ingebrachte zienswijzen getuigen niet van goed overleg met buurt en betrokkenen.