Openstellingsronde duurzame energie

Solar panel on blue sky background

De vele ingebrachte zienswijzen getuigen niet van goed overleg met buurt en betrokkenen.