De week van wethouder Mart Janssen

Hoe ziet de week van een wethouder eruit? Onze wethouder Mart Janssen, portefeuillehouder sociaal domein, gezondheid en welzijn, neemt ons mee.

De werkweek begint voor mij vaak al zondagmiddag-/avond met het nog doornemen van de agenda van de komende week en voorbereiden van overleggen op de maandag.

Maandag
De maandag is namelijk altijd een drukke dag die ’s ochtends gevuld is met het portefeuilleoverleg en een jeugdzorgoverleg. Het portefeuilleoverleg (pho) is bedoeld om zaken die spelen en de aandacht vragen op zijn takenveld met de ambtenaren te bespreken. In het overleg jeugdzorg is de focus vooral gericht op de problemen die op dit terrein spelen. Het mag duidelijk zijn dat het hierbij vaak om geld gaat, maar toch poog ik om ook oog te houden voor de zorg en hulp. In mijn portefeuille gaat het waarschijnlijk meer dan bij veel collega’s altijd om mensen, en dan vaak ook nog kwetsbare mensen die hulp en zorg nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving of om gezond te kunnen opgroeien.
Na nog wat voorbereiding voor de volgende dag sluit ik meestal laat op de middag de werkdag af. Als er ’s avonds geen overleg of bijeenkomst is, dan heb ik dan vrij.

Dinsdag
Dinsdag is er collegevergadering en daarmee is een groot gedeelte van de dag gevuld. ’s Middags wordt getracht een bedrijfsbezoek in te plannen, maar dat lukt lang niet altijd en zeker in coronatijd is het ook niet altijd mogelijk. Recent hebben wij een virtueel bezoek gebracht aan Beek en Bos in Heythuysen. Corona maakt dat er veel bijeenkomsten in de avond wegvallen. Was je voor maart gemiddeld 3 avonden op pad, momenteel gaat het vaak maar om één avond. Ook in het weekend zijn er weinig bijeenkomsten en activiteiten om te bezoeken.

Woensdag en donderdag
Deze dagen zijn voor het merendeel ingepland met overleggen. Het kan gaan om overleggen van het bestuur van de Westrom, bestuurscommissie GGD (van de Veiligheidsregio), bestuurscommissie WMO (samenwerking van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op het terrein van de WMO), overleg Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang, overleg Midden-Limburg West inzake sociaal domein, overleg Arbeidsmarktregio Midden-Limburg, Werkgroep doorontwikkeling participatiewet of overleg met het CJG. Daarnaast probeer ik ook nog tijd te maken om op werkbezoek te gaan bij zorgaanbieders, en activiteiten van welzijnswerk.

Vrijdag
De vrijdag gebruik ik altijd om de collegestukken door te nemen en mijn pho van maandag voor te bereiden. 

Ontspanning
Als ontspanning mag ik graag naar een voetbalwedstrijd kijken, ik bezoek graag de bioscoop en verder ben ik geregeld te vinden in het Leudal. Als lid van de herpetologische werkgroep doe ik mee aan onderzoek naar het leef- en verspreidingsgebied van de hazelworm en de levend barende hagedis in het Leudal.