Financiële positie ML5

In de presidiumvergadering van 2 februari is er gesproken over de brieven van Stichting Omroep Leudal-Maasgouw (3ML) over het inzetten van mogelijkheden om haar financiële positie te versterken, namelijk het via de gemeente binnenhalen van de jaarlijkse bekostigingsbijdrage, het verhogen van de tarieven voor het uitzenden van de raadsvergaderingen en om het volume aan tv- en radioproducties verhogen. Als gevolg van deze bespreking liggen er vanavond twee moties op tafel. De een roept op tot een gesprek tussen college en ML5 over ML5’s begroting, strategisch plan en de wensen en behoeften vanuit de gemeente hierin, de ander ook, maar ook om voorafgaand hieraan al extra financiële middelen toe te kennen.

Als Ronduit Open steunen wij de oproep aan het college om in overleg te treden met ML5. Ronduit Open vindt ML5 uit het oogpunt van communicatie belangrijk, zeker met het wegvallen van de papieren VIA Leudal. Wij vinden het ook van belang dat hierin in de regio gezamenlijk wordt gehandeld. De gemeenten Maasgouw, Roermond en Leudal zouden dus op dezelfde lijn moeten zitten. In het overleg tussen college en ML5, en bij voorkeur ook met Maasgouw en Roermond, moeten wat Ronduit Open betreft ook de volgende onderwerpen worden besproken:

  1. Er zijn lokale omroepen die volledig draaien met vrijwilligers. Bij ML5 worden een aantal functies betaald. Is dit nodig en wenselijk? Dat ML5 dit doet is haar eigen keuze, maar moet de gemeente deze keuze financieel faciliteren? Moeten we niet uitgaan van een bedrijfsvoering op basis van vrijwilligers?
  2. ML5 schijnt in een duur pand gehuisvest te zijn. Zouden we niet moeten kijken naar goedkopere huisvesting, zoals bijvoorbeeld in leegstaand gemeentelijk vastgoed?
  3. Onder andere alle gesubsidieerde organisaties in Leudal, denk aan alle stichtingen en verenigingen, hebben de afgelopen tijd moeten inleveren ten behoeve van een gezonde financiële huishouding van de gemeente Leudal. Het is dan ook niet in de lijn om ML5 juist meer te subsidiëren.

 

Dat zijn de punten die wij voor het overleg mee willen geven. Voor het overleg al extra geld beschikbaar te stellen aan ML5 om haar exploitatie rond te krijgen steunen wij niet.