Financiële positie ML5

Remote control, watching television tv at home

Ronduit Open steunt de oproep aan het college om in overleg te treden met ML5 en om nu geen extra financiële middelen toe te kennen.