Concept-realisatieovereenkomst N280

De gemeenteraad heeft haar wensen en bedenkingen richting het college kunnen uiten over de conceptovereenkomst voor de herinrichting van de N280. 

Belangrijkste wijziging ten opzichte van de realisatieovereenkomst uit 2018 is dat er nu in overleg tussen gemeente en provincie bij naam vijf werkzaamheden zijn genoemd die in aanmerking komen om versoberd te worden, mócht er sprake zijn van een gedwongen versobering. Alle benodigde extra versoberingen zijn voor rekening van de provincie. Als Ronduit Open kunnen we ons vinden in deze nieuwe realisatieovereenkomst. Het is een prima uitkomst van jaren onderhandelingen tussen gemeente en provincie. Hierbij willen we duidelijk benadrukken dat voor Ronduit Open de bescherming van het kwetsbare, in dit geval de fietsers in het wegverkeer, met de aanleg van fietserstunnels, van groot belang is. Deze tunnels staan op de nominatie om in aanmerking te komen voor versoberingen. Desgevraagd is vanuit het college aangegeven er alles aan te doen om het niet zover te laten komen.

Inmiddels zijn we sinds de eerste gesprekken over de nieuwe N280 alweer jaren verder, vele ongevallen verder, tienduizenden euro’s verzekeringsschade verder, en tientallen gewonden verder. Als we voortvarendheid van belang vinden moeten we ondertussen onze zegeningen tellen. Dit is het moment dat Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, en het college van Leudal op één lijn zitten. Het college heeft er alles aan gedaan dat er überhaupt nog een realisatieovereenkomst is. Dit gezien de krappe financiële situatie van de provincie Limburg. De verbetering van de verkeersveiligheid op alle 73 verschillende punten blijft voorop staan.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft de concept-realisatieovereenkomst aangenomen waarbij het college de inspanningsverplichting heeft om de ingebrachte wensen en bedenkingen mee te nemen.