Postkoets Horn

L’histoire se répète of een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Leudal kent een rijke historie aan langlopende dossiers. Dossiers die al van voor de herindeling zo nu en dan weer opborrelen. Zo ook bij de Postkoets in Horn.

Een prachtig gemeenschapshuis dat met veel energie en betrokkenheid werd en wordt gerund door de inwoners van Horn. Soms gaat dat goed en soms niet. Bij de Postkoets is in het verleden gekozen voor een formule waarbij verenigingsgebruik en commerciële exploitatie hand in hand gingen. Dat ging een hele tijd goed totdat er enkele verenigingen in Horn zich roerden met de boodschap dat de exploitant en het bestuur van de Postkoets vaker voorrang gaven aan commerciële activiteiten en dat verenigingen vaak letterlijk in de kou stonden.

Jarenlang is er geprobeerd om als gemeente (als eigenaar van het gemeenschapshuis) hierop in te grijpen. Vele gesprekken volgden maar als het er echt op aan kwam bleek dat de statuten van de stichting en de huurovereenkomst tussen gemeente en bestuur onvoldoende mogelijkheden gaven om als in te grijpen. Dat leidde er ook toe dat de overgang van het voormalige bestuur en de voormalige exploitant naar het nieuwe bestuur zeer stroef verliepen. Toen is al gezegd ‘eens maar nooit meer’. De politiek hamerde erop dat als de situatie weer genormaliseerd was de statuten en de huurovereenkomst aangepast moesten worden zodat verenigingen weer voorrang zouden krijgen bij het gebruik van de Postkoets en als dat niet het geval was de gemeente zou moeten kunnen ingrijpen. En wat blijkt nu? De gemeente heeft de huurovereenkomst die voor alle problemen heeft gezorgd gewoon door laten lopen en bewust of onbewust ‘vergeten’ deze aan te passen aan de eisen van de raad. Dat vinden wij onbegrijpelijk. Wij hebben veel vertrouwen in het nieuwe bestuur maar we hebben ook geleerd vanuit het verleden dat het beter is om goede afspraken te maken. Het college heeft de kans laten lopen en leunt weer achterover in plaats van regie te nemen en de zaken goed te regelen. Er zijn nu alweer geluiden te horen dat met name de kleinere Hornse verenigingen vrezen voor hun plaats in de Postkoets. En alsof dat nog niet genoeg is is er blijkbaar ook nog steeds geen lening overeenkomst afgesloten met het nieuwe bestuur en zijn er dus ook nog geen financiële zekerheden. Niet voor de gemeente en ook niet voor het nieuwe bestuur. We roepen het college op deze zaken op de kortst mogelijke termijn goed te regelen en dat het dossier de Postkoets eindelijk gesloten kan worden en dat het gemeenschapshuis weer wordt waar het ooit voor bedoeld is. Van en voor de inwoners en verenigingen van Horn.

Stan Backus