Leudal verhoogt in 2023 belastingen met meer dan 10% en is daarmee koploper in de regio

Het is de nieuwe coalitie van Samen Verder, CDA en D66 dan eindelijk gelukt. Nadat Ronduit Open jarenlang de belastingverhoging is tegengegaan, en met succes, is het de nieuwe coalitie gelukt om dat ‘gat ‘ in één keer te dichten en de burgers van Leudal met een forse belastingverhoging op te zadelen. Ter vergelijking. Roerdalen, Peel en Maas, Maasgouw, Echt-Susteren, Roermond en Weert verlagen de lasten voor de eigen burgers of verhogen ze heel licht. Dat in schril contrast met Leudal.

Ja, onze inwoners burgers zijn al geconfronteerd met duurdere boodschappen, hogeren energieprijzen, minder toeslagen, minder mogelijkheden om
afval aan te bieden en nu doet de gemeente Leudal ook nog een duit in het zakje door de belastingen in 2023 gemiddeld met meer dan 100 euro! te verhogen. En waarvoor? Om de eigen spaarpot te vullen en meer personeel aan te trekken. Jaar na jaar roepen wij op om ook eens naar het eigen uitgavepatroon te kijken, om de belastingen niet te verhogen en om een sober financieel beleid te voeren. We zien nog steeds geen verbetering in de dienstverlening naar onze burgers.

Burgers worden niet teruggebeld, er wordt niet gecommuniceerd over belangrijke besluiten, de afvalinzameling is een ramp en wat is de reactie van dit college. Meer ambtenaren! En meer belasting! Wij denken dat het anders kan door meer sturing te geven vanuit het college, door betrokkenheid te tonen door er echt voor de burgers te zijn en je niet verschuilen achter regels en door onzichtbaar te zijn.

 

2022 – belastingen

2023 – belastingen

Verhoging/ verlaging

Leudal

€799

€902

+€103

Roerdalen

€824

€776

-€48

Maasgouw

€774

€801

+€27

Echt-Susteren

€793

€803

+€10

Weert

€810

€804

+€6

Roermond

€810

€804

-€6

Peel en Maas

€777

€795

+€18