Ronduit Open boos over gebrek aan veiligheid fietsende schooljeugd

Geacht college,

Veilig fietsen is iets wat ons aan het hart gaat. Goede fietspaden zijn daar een voorwaarde voor. En zeker die fietspaden waar veel schoolgaande jeugd gebruik van maakt. Echter, Steeds vaker constateren we dat het fietspad van Heibloem naar Horn en dan met name op het traject Heythuysen- Horn geblokkeerd wordt door werkverkeer dat blijkbaar in opdracht van de gemeente of de provincie onderhoud uitvoert. Onderhoud ter bevordering van het veilig gebruik kunnen maken van fietspaden juichen wij toe, maar niet zonder de veiligheid van de fietsers te borgen.

De voorbije periode is met groot materieel de bermkant van het fietspad ernstig beschadigd, is er heel veel zand en modder op het fietspad terecht gekomen en er zijn wegmarkeringen beschadigd. Maar het ergste is dat de voertuigen die blijkbaar nodig zijn voor de werkzaamheden, het fietspad blokkeren waardoor de schoolgaande jeugd gedwongen wordt de rijbaan op te sturen zonder enige vorm van bescherming of signalering. Dat is wat ons betreft onacceptabel.

We roepen uw college dan ook op dit te bespreken met de provincie en er voor te zorgen dat de fietspaden worden schoon gemaakt en hersteld en om afspraken te maken met de provincie dat bij werkzaamheden de fietsers veilig hun weg kunnen vervolgen en het fietspad niet onnodig te blokkeren of om te zorgen voor een deugdelijke en veilige tijdelijke omleiding.

Stan Backus