Te weinig en te laat steun voor de minima in Leudal

Ronduit Open steunt het voorstel van het College, maar ten eerste had het er een aantal maanden eerder moeten en kunnen liggen. En dat
had gekund, want Ronduit Open heeft de voorgestelde maatregelen al enkele maanden terug ingebracht. Nu hebben wij een aantal inwoners een aantal maanden in onzekerheid laten zitten, een stressvolle periode bezorgd en mogelijk zelfs schulden laten maken.

Ten tweede zijn de besluiten een heel kleine steun in de rug voor de groep inwoners die hard geconfronteerd wordt met de gevolgen van de hoge inflatie, steeds duurder worden levensmiddelen, gestegen energieprijzen, forse stijging gemeentelijke lasten en daarmee in het algemeen het steeds
duurder wordende leven in Leudal.

Maar wij weten inmiddels dat dit college en deze coalitie sterk uitgaat van “ieder voor zich”. Wij hebben het kunnen lezen in het persbericht n.a.v. de bezwaren van seniorenverenigingen over de gang van zaken voor het aanvragen van de energiebijdrage. De wethouder/het college zei letterlijk: “de ouderen moeten maar wat doen, om de bijdrage te krijgen”. Daarmee weinig begrip tonend voor inwoners die moeite hebben met de complexe,
digitale aanvraagprocedure.

Wij hadden enige hoop dat D66 het college tot meer zou aanzetten. In de commissie sociaal kwam men met het voorstel om de bijstand open te stellen voor inwoners met een inkomen tot 150%. Maar het voorstel werd snel ingetrokken toen bleek dat CDA en Samen Verder het voorstel niet zouden te steunen.

Blij waren wij met de woorden van de wethouder dat hij het beleid van de vorige wethouder (Ronduit Open) en college wenst voort te zetten. Het belooft in elk geval een consistent werken en dat geeft duidelijkheid. Ook zijn wij tevreden met de toezegging van de wethouder dat hij
onze voorstellen uit het uitvoeringsplan overneemt. Hij gaat de Adviesraad Sociaal Domein betrekken bij het uitvoeringsprogramma en ook de resultaten van de Armoede-conferentie worden in het uitvoeringsprogramma verwerkt.

Ronduit Open zal het College op dit terrein blijven volgen. Het is mede door onze inbreng en van o.a. de seniorenverenigingen dat dit College en deze coalitie uiteindelijk met een aantal maatregelen is gekomen, die inwoners die financieel geraakt worden door de stijgende kosten van onder
andere levensmiddelen en energie enige steun geven.

Mart Janssen

Senior couple with tablet at home

Geen woningbouw in voormalige huishoudschool Heythuysen

Het college van Leudal blokkeert de realisatie van seniorenwoningen aan de Graaf van Loonlaan te Heythuysen. Zij gaat plannen uitwerken om er een zorgboulevard te realiseren. Ronduit Open had veel liever gezien dat de door de omwonenden en de seniorenvereniging ontwikkelde plannen voor woningen waren uitgevoerd.

Lees verder »
Two kids girl are playing on the swing in the outdoor playground.

Speeltuinen Leudal

Ronduit Open is kritisch over de uitvoering van het speelplekkenplan. Wethouder neemt 10 jaar de tijd om speelplekken in alle kernen te realiseren.

Lees verder »