Nieuwsbrief Ronduit Open 2023-2

In deze nieuwsbrief zetten we een aantal zaken op een rijtje. Op onze website kunt u altijd alle berichten lezen.
Deze keer: hoogwater, terugblik, de blik van Mart en nog veel meer.

Onvoldoende steun minima Leudal

Portrait of senior woman

College van Leudal heeft te weinig oog voor de minima in Leudal door te laat en te weinig steun te leveren.

Armoede- en minimabeleid

Composition of cozy winter day on wooden windowsill

Het college is verzocht om particuliere huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal wettelijk minimum dit jaar, uiterlijk voor kerst, financieel eenmalig te ondersteunen met een bedrag van €250,-.