Schenking €250 aan inwoners met smalle beurs

Het is heel goed dat burgers met een smalle beurs naast de bijdragen van het rijk in verband met de hoge energiekosten ook kunnen rekenen op 250 euro van de gemeente Leudal. Dat wekt de indruk dat wij meevoelen met de financiële zorgen waar veel inwoners mee worden geconfronteerd. Minder positief en zelfs onthutsend is de regeling die daarvoor is uitgewerkt. Thieu Wagemans stuurde het College onderstaand bericht.

Ik had vandaag meerdere ervaringen met senioren die minder thuis zij in de digitale wereld en die uren en uren hebben geworsteld om de aanvraagprocedure te doorlopen, vaak zonder resultaat.

Men wordt verondersteld over een computer te beschikken en over de nodige vaardigheden om bijlagen te scannen, toegang te krijgen tot digitale afschriften van inkomsten, de Digid-app te installeren en te activeren,( wat bij steeds meer instanties niet meer mogelijk is zonder een dubbele beveiligingsprocedure te doorlopen), vervolgens na activering afschriften bij pensioenfondsen te downloaden en te scannen, die vervolgens toe te voegen aan het aanvraagformulier dat volgens de voorgeschreven standaardprocedure enkel digitaal kan worden ingevuld en opgestuurd enz.

Ik verzoek u dringend op de eerste plaats de periode voor het aanvragen te verlengen tot minimaal 1 februari 2023, zoals ook door meerdere seniorenverenigingen is verzocht. Op de tweede plaats, het verzoek de procedure te versimpelen. Verder, als niet de bereidheid aanwezig is tot vereenvoudiging, vanuit het gemeentehuis daadwerkelijke ondersteuning aan te bieden bij het aanvragen. Dat moet meer zijn dan enkele uren een medewerker van Synthese zitting te laten houden in de bibliotheek.

De regeling komt nu dubbelhartig over. Als gemeente willen we graag burgers helpen bij het verzachten van de financiële zorgen door een extra bedrag aan te bieden. Maar door de wijze waarop de regeling is uitgewerkt, vestigen we tegelijkertijd het beeld dat het ons kennelijk weinig interesseert of burgers ook in staat zijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen om over het extra bedrag te kunnen beschikken.

Het is wederom, ik verwijs naar wat ik hierover in de Raadsvergadering heb gezegd, een typisch voorbeeld waarbij de gemeente Leudal vanuit het gemeentehuis denkt en redeneert en procedures bedenkt en zich verder weinig gelegen laat liggen aan wat dat voor burgers betekent.

Ik dring aan op spoedige reparatie c.q. op extra hulpvoorzieningen opdat deze regeling mensen niet ook nog eens opzadelt met ergernissen over zoveel bureaucratie.