Schenking €250 aan inwoners met smalle beurs

Euro coins

Ronduit Open is ontevreden over de regeling die is uitgewerkt voor de schenking van €250 voor inwoners met een smalle beurs.