Transitievisie warmte

De transitievisie warmte is een nobel en vooruitstrevend plan. De haalbaarheid, voor 2030 20% aardgasvrij, zal nog moeten blijken. Er zitten immers veel haken en ogen aan. Een alternatief is op het ogenblik niet echt voorhanden m.u.v. de bekende warmtepompen. Het gebruik van een warmtepomp voor het verwarmen van de woningen vraagt een flinke investering in het stroomnet.

Het stroomnet is op dit ogenblik niet toereikend en de schop zal op veel plaatsen de grond in moeten. De doelstelling van 20% voor 2030 zal in onze ogen dan ook alleen te behalen zijn in de kernen waar een alternatief voor aardgas mogelijk is. Automatisch komen we dan uit in de kernen waar recentelijk nieuwbouw heeft plaatsgevonden en waar de energievoorziening de grotere vraag aan kan. Indien we ons op deze kernen concentreren zal de doelstelling gehaald worden. In de commissie heeft Ronduit Open de vraag gesteld om de ‘overcapaciteit’ van het net in kaart te brengen. Wanneer deze in kaart gebracht wordt kunnen we de slag richting de 20% sneller maken. Parallel aan het aardgasvrij maken van de woningen in de eerder genoemde kernen zullen wij ons vooral moeten inzetten om de woningen in de overige kernen gereed te maken voor het aardgasvrij maken. Hier zal actief mee aan de slag moeten worden gegaan en dan niet met het welbekende foldertje in de brievenbus!

De problematiek zal in de periode na 2030 liggen en het succes na 2030 hangt sterk af voor welke alternatief we gaan kiezen. Op het ogenblik zijn er al diverse alternatieve voor handen, echter zal de techniek de komende jaren sterk verbeteren. Met de verbeterde technieken die wellicht in de toekomst beschikbaar zijn zal het nog een flinke kluif worden. Het is met een visie zo dat we een stip op de horizon zetten. De transitievisie is een streven dat wij ondersteunen. Het succes zal afhangen van de voortvarendheid vanuit het gemeentehuis.