Transitievisie warmte

Technician servicing heating boiler in a house

De transitievisie warmte is een nobel en vooruitstrevend plan. De haalbaarheid zal nog moeten blijken. Er zitten immers veel haken en ogen aan.

Regionale energietransitie

Solar panel on blue sky background

Leudal moet een pas op de plaats maken met grootschalige projecten voor windmolens en zonneweides.