Transitievisie warmte

Technician servicing heating boiler in a house

De transitievisie warmte is een nobel en vooruitstrevend plan. De haalbaarheid zal nog moeten blijken. Er zitten immers veel haken en ogen aan.