Energielasten gemeenschapshuizen en andere accommodaties

In de raadsvergadering van de gemeenteraad van Leudal van 1 november diende de fractie Ronduit Open een amendement in. Het voorstel was dat de gemeenschapshuizen in Leudal gecompenseerd worden voor de hogere energielasten. De raad besloot eerder al om de gemeentelijke accommodaties te verduurzamen maar dat gaat nog wel even duren.

Zoals bekend zijn de energielasten de voorbije periode enorm gestegen. Daar heeft iedereen last van. Onze inwoners, bedrijven en dus ook onze gemeenschapshuizen en andere accommodaties. De energieproblematiek duurt nu al enige tijd en het einde lijkt nog niet in zicht. Van oudsher zitten de exploitatielasten bij de gemeenschapshuizen zelf. Dat is altijd goed gegaan. Maar nu dus niet meer. Die accommodaties zijn er neer gezet met gemeenschapsgeld die jaarlijks op onze begroting staan. Zo betalen wij miljoenen voor kapitaallasten en groot onderhoud. Als nu door de stijging van de energie de accommodaties moeten sluiten dan verliezen we enerzijds de mogelijkheid binnen de dorpen om de activiteiten uit te voeren. En we hebben met corona ook al gezien dat wat weg is niet zomaar terug komt. Maar ook financieel hebben we dan een probleem, omdat we kosten hebben maar geen maatschappelijke opbrengst. Ook kleinere accommodaties staan onder druk. Simpelweg de verwarming uitdraaien of de contributie verhogen is niet de oplossing. Vandaar dat wij het tijd vinden dat nu actie moet worden ondernomen.

Fractievoorzitter Stan Backus had eerder vragen aan wethouder Wijers gesteld. Hij wilde weten wat de gevolgen voor de gemeenschapshuizen waren door de stijging van prijzen voor gas en elektra. Wijers antwoordde vlak voor de vergadering schriftelijk dat ze van geen enkel gemeenschapshuis de situatie met betrekking tot de energie kende. Dat bleek niet te kloppen. Ze had immers zelf twee maanden eerder de gemeenschapshuizen een enquête gestuurd met vragen over de exploitatie. Na een belronde door Backus in het weekend voor de raadsvergadering met diverse gemeenschapshuizen werd dat ook bevestigd.

In de raadsvergadering werd door Backus nogmaals de vraag gesteld of wethouder Wijers op de hoogte was van de situatie bij de gemeenschapshuizen. Nu antwoordde ze dat ze wist van de enquête maar dat ze geen vragen over de energie had gesteld. En dat was gelogen. Backus die inmiddels de vragen van de enquête had ontvangen las haar voor dat ze wel degelijk naar de energiekosten van de gemeenschapshuizen had gevraagd. Sterker nog. Ze had er ook een antwoord op gekregen. Wethouder Wijers probeerde zich eruit te redden door aan te geven dat ze de antwoorden niet kende. Maar na drie leugens was dat antwoord ongeloofwaardig.

De tweede raadsrapportage voor het jaar 2022 is met een voordeel van ruim 2,2 miljoen euro gesloten. Daarnaast is de algemene reserve beschikbaar, welke gevuld is met bijna 12 miljoen euro. De gemeente moet hierom haar verantwoordelijkheid nemen door de extra energielasten niet neer te leggen bij de exploitanten van de gemeenschapshuizen en accommodaties. De fractie Samen Verder vroeg om schorsing om een stemverklaring te geven op het amendement. Ze steunde dit in eerste instantie niet omdat er een bedrag in werd genoemd dat niet onderbouwd was. Backus besloot daarop het amendement aan te passen en raadslid Sleven voegde daar nog aan toe dat ook verenigingsgebouwen gesteund moesten worden.

De hele raad stemde daarop in met het amendement en droeg het college op het besluit om de gemeenschapshuizen en verenigingen te compenseren voor de hogere energielasten.