Verkoop gemeentelijk vastgoed

Het is een goed initiatief van het college om met de onmiddellijk te verkopen panden iets te doen. Er zijn vier pilots gekozen om dit initiatief uit te werken, namelijk Bruggerhof in Hunsel, het Rabobank-gebouw in Heythuysen en de voormalige gemeentehuizen in Hunsel en Haelen.

Dat daarbij de maatschappelijke waarde van de initiatieven meegewogen wordt in de uiteindelijke realisatie, is ook een heldere en duidelijke keuze van het college. Als er wellicht bestemmingen gewijzigd moeten worden om er uitvoering aan te kunnen geven dan staat Ronduit Open daar positief kritisch tegenover. Dat dit misschien een goede impuls kan geven aan de vraag naar betaalbare woningen voor de doelgroepen starters/jeugd en ouderen is ook zeer positief te noemen. Dit is een onderwerp dat altijd hoog op de agenda staat bij Ronduit Open. Het blijft veelal bij praten tegen een muur. Het is tijd voor daadwerkelijk handelen.