Verkoop gemeentelijk vastgoed

Businessmen selling the house pointing at signing of sale contract.

Er zijn vier pilots gekozen om dit initiatief uit te werken, namelijk Bruggerhof in Hunsel, het Rabobank-gebouw in Heythuysen en de voormalige gemeentehuizen in Hunsel en Haelen.