Beleidsplan politie Limburg

Het beleidsplan moet een versterking geven aan het lokale veiligheidsplan van Leudal. Ronduit Open vindt het spijtig dat de prioritering bij de politie niet hetzelfde is zoals de inwoners dit beleven.

Dat daar bij voorrang wordt gegeven aan de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten, en geprioriteerde veiligheidsthema’s van het openbaar ministerie, is te begrijpen maar neemt daarbij de mogelijkheden weg om lokaal echt te doen wat gevraagd wordt. Een lokaal onderwerp, zoals snelheidscontroles op gemeentelijke wegen, dat provinciaal niet als prioriteit wordt gezien staat daardoor laag op de agenda. Ronduit Open helpt het college graag om invloed uit te oefenen op de provinciale agenda van de politie.