Hoogwaterbeschermingsmaatregelen Rijkswaterstaat

Naar aanleiding van het persbericht van het college met betrekking tot de beschermingsmaatregelen inzake het hoogwater van de Maas concluderen wij dat het uiterst teleurstellend is dat Leudal zich neerlegt bij steeds verdere vertraging, zoals de verhoging van de inlaat.

Door verhoging zou het overstromingsrisico worden verkleind. Het is niet voor het eerst dat het college tamelijk laconiek reageert op standpunten en planning van Rijkswaterstaat. Ons beeld is dat opvattingen en plannen van Rijkswaterstaat te gemakkelijk als gegeven en vaststaand worden beschouwd.

Een bijzonder punt van aandacht daarbij is dat door Rijkswaterstaat, maar ook door het Waterschap, aan ons is aangegeven dat de kans op overstromingen de komende jaren groter zal worden. Dan doelen we niet primair op een veranderend klimaat, maar op het feit dat de beveiligingsmaatregelen door Rijkswaterstaat een zodanige planning hebben dat als gevolg daarvan het volstromen en overstromen van
het retentiebekken in Haelen en Horn zal toenemen. Voor een goed begrip, dat extra risico wordt veroorzaakt door de interne planning bij
Rijkswaterstaat. Te treffen maatregelen elders hebben een negatief effect op de bescherming van burgers in Haelen en Horn en mogelijk
ook in Buggenum. Thieu Wagemans: “Het verrast mij dat u als dagelijks bestuur van de gemeente niet de aansprakelijkheid voor dit extra overstromingsrisico bij Rijkswaterstaat neerlegt. Dat geldt temeer omdat deze relatie door Rijkswaterstaat wordt erkend. Waarom dienen burgers in Leudal de prijs te betalen voor overstromingen wanneer die een direct oorzakelijk verband houden met de interne planning door
Rijkswaterstaat”? 

Ronduit Open heeft het college gevraagd naar de concrete aanvullende acties die op korte termijn genomen gaan worden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin