Overstromingen Maas

Sheep on a dike

Een overheid die zich presenteerde als geweldig meevoelend met het leed van burgers, terwijl uit de evaluatiebijeenkomst was gebleken dat burgers dat nu juist hadden gemist.

Evaluatie overstroming Maas

Sheep on a dike

Leudal moet de gebeurtenissen kritisch evalueren.

Hoogwaterbescherming Leudal

Sheep on a dike

Begin 2018 ontving Ronduit Open signalen dat de gemeente Roermond plannen had rond de Noorderplas.