Forse huurverhoging dreigt voor verenigingen en gemeenschapshuizen Leudal

Het leek een voorstel waar niet zoveel spannends in stond. ‘Het vaststellen van het grond- en vastgoedbeleid’. Maar niets is minder waar. Het is geen geheim dat dit college bij monde van wethouder Graef geen grote voorstander van het geld dat wij als gemeente beschikbaar stellen. Verenigingen moeten zelf de broek maar ophouden en als iemand wil sporten dan moet hij zelf maar voor zijn of haar hobby betalen. De gemeentelijke bijdragen zijn naar de mening van wethouder Graef buitensporig hoog. Ook de gemeenschapsaccommodaties zijn wat hem betreft overbodig. Een ontmoetingspunt in elke kern is meer als voldoende. Zo lezen we in het coalitieakkoord. Dat kan een gemeenschapshuis zijn maar ook een bibliotheek, een school of zelfs een plaatselijk café. Het college stelt dus nu in lijn met de visie van Graef voor om de huren voor verenigingen en gemeenschapshuizen kostendekkend te maken. Nu is het nog zo dat de gemeente de kapitaallasten, het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen (denk aan een nieuw veld, nieuwe kleedlokalen etc.) betaalt. Maar als het aan Graef ligt moeten de verenigingen en gemeenschapsaccommodaties zelf die kosten gaan betalen. Nu betalen ze huur voor een gedeelte, maar als de voorstellen van Graef straks uitgewerkt zijn kunnen de huren vertienvoudigen of nog meer. In de raad ‘eiste’ de coalitie bij monde van raadslid Sleven de toezeggingen dat de verenigingen en gemeenschapshuizen volledig gecompenseerd zouden worden voor de verhogingen. Maar dat weigerde wethouder Graef toe te zeggen. Misschien een tegemoetkoming maar van een volledige vergoeding was geen sprake. Raadslid Sleven en zijn partij Samen Verder, CDA en D66 stemde toch in met de forse verhogingen van de huur.