Afvalinzameling Leudal

In de gemeenteraad is er gesproken over verschillende scenario’s voor de nieuwe wijze van inzameling van afval in de gemeente Leudal.

De huidige afrekening van het restafval verandert in de voorgestelde opzet niet, immers betaalt de burger nu voor 13 ledigingen met een mogelijkheid tot 26 ledigingen. De extra ledigingen worden nu ook per keer afgerekend op de eindnota. Het voornemen om het PMD-afval apart in te zamelen, huis aan huis in tegenstelling tot de huidige containers, zien wij ook niet zitten omdat dit zwerfvuil in de hand werkt. Zakken die op de straat gezet worden zijn gevoelig voor ongedierte en wind. Wij voorzien dat binnen de kortste keren de straten bezaaid liggen met het PMD-afval.

Het extra ter beschikking stellen van een papiercontainer brengt een boel kosten met zich mee terwijl de huidige manier van papierinzameling door verenigingen en scholen prima functioneert. We subsidiëren verenigingen en de extra inkomsten van de papierinzameling komen volledig ten goede aan deze verenigingen. Wanneer deze inkomsten vervallen komen de activiteiten van deze verenigingen in gevaar omdat ze niet meer te betalen zijn.

We zijn er ons wel van bewust dat een striktere scheiding van PMD-afval en Groenafval tussen het restafval beter moet. Door middel van een voorlichtingscampagne en informatiecampagne dient dit richting de burgers gecommuniceerd te worden. Wij zijn ook niet gelukkig met het verhogen van de tarieven aan de milieustraten en voorzien veel illegale dumpingen, zoals dit nu al reeds gebeurt in de gemeente. De kosten van het verwijderen van de illegale dumpingen zijn nu al hoog en zullen in de toekomst alleen maar hoger worden.

In de gemeenteraadsvergadering is het raadsvoorstel niet in stemming gebracht. Begin 2021 komt het college met een nieuw voorstel.