Voorgenomen afvalinzameling vanaf 2024

plastic bag trash waste environment garbage pollution

Het straatbeeld in Leudal gaat veranderen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het huis aan huis ophalen van PMD afval. Ronduit Open stemde tegen.

Afvalinzameling

Garbage bags

De wijze van afvalinzameling in Leudal gaat gedeeltelijk wijzigen.

Afvalinzameling Leudal

Recycle

Begin 2021 komt het college met een nieuw voorstel.