Stopzetting subsidie De Luifel Heythuysen

Ronduit Open vernam een aantal weken gelden dat de huurvergoeding van het leer-werkbedrijf de Luifel zal worden stopgezet. De afspraken voor deze huurvergoeding zijn gemaakt in de oude gemeente Heythuysen. De gemeenteraad heeft daar destijds met volle overtuiging voor gekozen, omdat zij de meerwaarde hier wel degelijk van zag. Ronduit Open betreurt het dat het college de leerlingen van de Luifel, die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben, door deze beslissing benadeeld.

Het college heeft Ronduit Open laten weten dat er informatie is gevraagd om te kunnen beoordelen of de huurvergoeding nog de meest passende en geschikte ondersteuning voor De Ortolaan is en of er eventueel alternatieven zijn, mede in financiering. De gevraagde informatie is niet overgelegd noch is onderbouwd aangegeven waarom er geen alternatieven zijn voor (financiering van) De Luifel. Omdat het college op deze wijze niet kon beoordelen of de huurvergoeding gecontinueerd moet worden volgde een besluit tot beëindiging. Het college geeft aan graag een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van jeugd, welke wel getoetst moeten worden. Wellicht zijn er kansen bij de herontwikkeling van St. Ursula.