Mobiliteitsplan

In het mobiliteitsplan wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van de infrastructuur en de verkeersveiligheid voor alle typen fietsers en voetgangers. De auto wordt dus ontmoedigd, maar waar ze wel wordt gebruikt maken we de inrichting ernaar om het veilig te houden.

Dat is belangrijk, want onze dorpen staan de laatste jaren steeds meer met elkaar in verbinding vanwege maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de nieuw voetbalclub DFO ’20. Vele verkeersmaatregelen zijn genomen (en dit weekend ook vernield helaas) om de veiligheid van het fietsverkeer ten opzichte van het autoverkeer vanuit de dorpen Ell, Hunsel en Grathem richting Kelpen-Oler te verbeteren. Hetzelfde zal gelden voor de nieuw te bouwen basisschool in Ittervoort wat zorgt voor bewegingen vanuit Neeritter en Hunsel richting Ittervoort. Neem ook het vrijliggend fietspad op de Heldenseweg voor een veiligere fietsverbinding vanuit Neer richting Helden en Panningen en zeker ook de herinrichting van de N280 voor een veiligere samenhang tussen landbouwverkeer, auto’s, vrachtwagens en fietsers rondom deze provinciale weg. Een goede inrichting tussen dorpskernen is ook van belang voor de huidige binnensport, waarbij het al langere tijd vanzelfsprekend is dat er veel verkeer is richting de sportzalen in onze grotere kernen. Als grote plattelandsgemeente blijft de inrichting van ons buitengebied van groot belang. Vrijliggende fietspaden waar mogelijk, en waar niet de inrichting van de wegen met duidelijke fietssuggestiestroken of wegen met een veilige overgang tussen weg en berm door de toepassing van een grasbetonstrook. Zeker ook vanwege het logische vele landbouwverkeer in onze gemeente, waarvoor in het Mobiliteitsplan overigens geen aandacht is.

Vroeger was betrekking tot het openbaar busvervoer de standaard dat de Leudalse dorpskernen gemakkelijk met elkaar in verbinding stonden. De focus is inmiddels verlegd naar de bereikbaarheid richting Weert en Roermond. Voor veel van de gebruikers van het busvervoer, namelijk onze schoolgaande jeugd, ook logisch. Dat zijn namelijk de steden waar ze, of waar vanuit ze, naar de middelbare school of hoger onderwijs gaan. Goede fietsenstallingen bevorderen dit gebruik van het openbaar vervoer. Het is inderdaad zo dat een ritje met de bus vanuit een aan de gemeentegrens gelegen kern richting bijvoorbeeld het gemeentehuis in Heythuysen relatief lang duurt en niet meer rechtstreeks wordt aangeboden. Bij Arriva blijven aankloppen dat we dit graag anders zien moet zeker blijven gebeuren, maar tegelijkertijd hoeven we, vanwege financiële overwegingen van de busvervoeraanbieder, niet te verwachten dat we terug kunnen naar de busverbindingen zoals ze vroeger waren. Toch zal bij de uitvoering van het Mobiliteitsplan ingezet moeten worden op een goede bereikbaarheid van onze kernen die een centrumfunctie hebben, denk aan de streekbus, de wensbus en Omnibuzz.

Verder wordt er in het Mobiliteitsplan gesproken over de mogelijkheid tot het verlagen van de snelheid op doorgaande wegen in de dorpskernen van 50km/u tot 30km/u. Voor velen toch een ongewenste ontwikkeling. Zeker wanneer deze doorgaande wegen hierdoor geen voorrangswegen meer worden en er bij elke zijweg van rechts voorrang gegeven moet worden.

De ontmoediging van de auto wordt, bijvoorbeeld, in de buurgemeente Weert naar onze mening verkeerd aangepakt. We zien daar vele wegen heringericht worden tot de nachtmerrie van iedere automobilist, zowel op doorgaande wegen in de dorpskern als op verbindingswegen tussen dorpskernen vanuit Leudal. Ik doel op de ene na de andere drempel waarvoor men tot 15km/u in de ankers moet om de vering en bumper van de auto te beschermen op het traject Ell – Stramproy en in de kern Swartbroek om in Weert te komen. In deze buurgemeente zien we wel goede ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving van de verkeersregels. We zien ze daar vaak liggen, twee zwarte kabels die dwars over de weg liggen waarmee de gereden snelheid op een bepaald traject in kaart wordt gebracht, wat eventueel kan leiden tot een periodieke handhaving op deze locatie. Ronduit Open heeft er al vaak genoeg aandacht voor gevraagd en we doen het bij deze nogmaals. Meet en handhaaf in Leudal op wegen waar te hard wordt gereden, al is het één dagdeel in de maand.

De gemeenteraad heeft het mobiliteitsplan aangenomen.